Opći uvjeti

Storm se obvezuje isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom joj ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera. Dakako prema sadašnjem stanju tehnologije obje strane su svjesne da nije moguće garantirati 100% ispravnost komponenata kako hardversku tako i softversku te međusobnu kompatibilnost svih komponenata ponuđenih cjenikom.

Da bi se ostvarilo pravo na jamstvo potrebno je uz neispravnu komponentu priložiti svu potrebnu dokumentaciju, ambalažu te kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera neispravnosti od strane servisa Storm Opis kvara, serijski broj kao i broj i vrsta modela te proizvođač unose se u za to predviđeni obrazac koji je dužan osigurati servis Storm

Zamjena dijelova prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća, ako u cjeniku za navedenu grupaciju artikala nije drugačije navedeno (npr. u slučaju reklamacije artikl se zamjenjuje 1 za 1 u garantom roku). Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu neće biti preuzete od strane Storm nego će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku.

Jamstvo ne pokriva nedostake, oštećenja i kvarove nastale nestučnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja i artikala na izvore energije koji nisu propisanim upustvom za uporabu, te korištenje uređaja u nepredviđenim uvijetima i prostorima..Pravo na ostvarenje jamstva korisnik gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja artikala i uređaja, te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osoba. Storm ne odgovara za podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka.

EVENTUALNE TROŠKOVE NASTALE TRANSPORTOM ARTIKALA DO LOKACIJE SERVISA TVRTKE TE POVRAT ISTIH NOSI KUPAC.
 U slučaju reklamacije artikala koju Storm servis proglasi ispravnom biti će naplaćen servis po trenutno važećem cjeniku servisa.

U slučaju nepotpune jamstvene prijave ili artikla prijavljenog na jamstvo koji nije kupljen u prostorijama Storm-a, servis Storm zaračunava radne sate utrošene na riješavanje zadanog joj naloga od strane kupca prema vazećem cjeniku usluga. U slučaju da se radi o kompletnom računalu kupljenom u Storm-u tvrtka je dužna locirati i otkloniti sve kvarove vezane uz isto. U slučaju kupnje komponenata za sastavljanje računala ili samo nekih artikala Storm dužan je provjeriti samo ispravnost komponenata. Kompatibilnost među komponenata nije predmet jamstva, ako sve nisu kupljene u prostoru Storm U slučaju da su sve komponente kupljene u Storm, a dolazi do određenih nekompatibilnosti Storm će u dogovoru s kupcem pronaći riješenje za nastalu situaciju. Storm se obvezuje da će komponentu čije jamstvo nije riješeno u periodu od 45 dana zamijeniti novom. Storm poslije 60 dana od zaprimanja robe ne snosi odgovornost ukoliko ona nije podignuta sa reklamacije.

Jamstvo nije moguće ostvariti, ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:

  1. transportom nakon isporuke
  2. nepravilnom montažom ili održavanjem
  3. nepravilnom montažom ili održavanjem
  4. neprimjerenom radnom okolinom
  5. neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom
  6. višom silom (potres, poplava, udar groma)
  7. Zbog ishabanosti samoga artikla